SMMM Staj Yapılabilecek Yerler

SMMM Staj Yapılabilecek Yerler kısaca şöyle belirlenmiştir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı üniversite mezunu olsa dahi Serbest Muhasebe Mali Müşavirin yanında ve/veya gözetiminde staj yapması gerekir.

Gözetim ve Denetim altında yapılacak stajlarda; Stajyerler bir ticari işletmede bağımlı veya sözleşmeli bir meslek mensubunun (Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci) gözetim ve denetimde staj yapabilirler.

Gözetim ve Denetimde yapılacak stajlarda stajın yapıldığı ticari işletmelerde yalnızca bir Stajyer staja başlayabilir. Burada asıl olan her bir ticari işletmede tek bir Stajyerin olmasıdır. Bir ticari işletmede birden fazla bordrolu meslek mensubu ya da sözleşmeli meslek mensubunun bulunması durumunda da yine o işletmede yalnızca bir Stajyer staj yapabilecektir. Bu koşullarda aynı işletmede birden fazla Stajyerin saptanması durumunda stajlar iptal edilecektir.

Staj yapılan işletmede bağımlı (ücreti) meslek mensubu’nun gözetiminde yapılan stajlarda; Stajyer ile bağımlı meslek mensubunun aynı bordroda bulunması gerekmektedir. Aynı işyerinde ancak o işyerine ait farklı yerlerde (şube, temsilcilik, şantiye, fabrika bölge müdürlüklerinde vb.) staj yapılamaz.

Bir işletme ile sözleşmeli olan meslek mensubunun gözetim ve denetiminde yapılan stajlarda ise yine tek bir Stajyer staj yapabilecektir. Ayrıca, meslek mensubunun staj yapılan işletme ile staj süresince her yıla ilişkin yapmış olduğu sözleşmeler ile bu sözleşmelere dayalı alınan ücrete ait ilgili dönemde düzenlenmiş makbuz örnekleri sunulmak zorundadır. Bu belgeler Stajyerin dosyasında bulundurulacaktır.

Aşağıda sıralanan iş yerlerinde staja başlanması söz konusu değildir.

 •  Bir işyerine ait merkez dışında; şubelerde, temsil-ciliklerde, şantiyelerde, bölge müdürlüklerinde ve fabrikalarda,
 • Dernek, vakıf, yapı kooperatifi, sendika, birlik ve meslek odalarında,
 • Belediyelerde
 • Üniversitelerde sayman, fon saymanı vb. görevler,
 • Kamu kurumlarında sayman olarak çalışmalar,

NOT: Belediyeler, vakıflar, odalar, birlikler ve der-neklerin Türk Ticaret Kanununda tanımlanan tüzel kişiliğe sahip A.Ş., LTD. ŞTİ. ve İktisadi İşletmelerinde ve Serbest Bölgelerde Staj yapılabilir. (Örneğin Spor A.Ş.)

Yukarıda tanımlananların dışındaki kurum veya kuruluşlarda staj yapılması için yapılacak başvurularda TESMER’in yazılı görüşü doğrultusunda staja başlanılması mümkündür. Bu durumlarda TESMER’in olumlu görüşünün alınmasını UNUTMAYINIZ.

Staj; meslek mensubu yanında, gözetiminde, denetiminde ve imza yetkili olmak üzere 4 şekilde yapılır. Staja başlayacak adaylar Staj başvuru sırasında teslim edilen evraklara ek olarak staj yaptığı yerin özelliğine göre istenilen bilgi ve belgeleri bağlı bulundukları odaya teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. Meslek mensubu yanında staj yapanlar (Ltd.Şti. ve A.Ş.)
 2. Meslek mensubu denetiminde staj yapanlar
 3. Meslek mensubu gözetiminde staj yapanlar
 4. İmza yetkili (mahasebe müdürü veya mali işler müdürü) yanında staj yapanlar
 •  Şahıs firmasında staj yapanlar
 •  Yurt dışı merkezli yabancı firmada staj yapanlar
 •  İktisadi işletmelerde staj yapanlar

3 thoughts on “SMMM Staj Yapılabilecek Yerler

 • 18 Aralık 2017 tarihinde, saat 12:20
  Permalink

  staj dosyası açtırırken ikametgahım farklı il de iken başka bir ilde dosya açtırabilirmiyim örnegin:ikametgah edirne ben dosyamı kocaelide açtırmak istiyorum mümkün mü?

 • 27 Aralık 2017 tarihinde, saat 12:12
  Permalink

  e-devlet üzerinde ikametiniz hangi ilde ise oranın bağlı olduğu SMMM odasına başvuru yapmanız gerekmektedir.

 • 27 Ocak 2018 tarihinde, saat 00:11
  Permalink

  Merhaba iyi akşamlar. Ben bir köy kurumunda çalışıyorum. Maliye mezunuyum. Acaba Mali müşavirlik için kamu kurumunda çalışmamın bir mahsuru var mı? Hem çalışıp hem staj sürecine devam edebilir miyim ?

Bir yanıt yazın