Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olabilmek için genel ve özel şartlar gerekmektedir.  bunlar kısaca aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır

1. T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).
2. Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak.
5. Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
6. Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

Serbest muhasebeci mali müşavir olmanın özel şartları

1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
2. Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir, yeminli malî müşavir veya bunların gözetimi ve denetimi altında Limited Şirket veya Anonim Şirketlerinin merkezlerinde üç yıl çalışmış olmak.
3. Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.
Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.
4. Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.

Bu şartları taşıyanlar Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından yapılan staj başlatma sınavına başvurabilirler. Başvuru adımları ve yapılması gerekenler için detaylı bilgi Staj başlatma sınavı için nasıl başvuru yapılır başlığını incelemenizi tavsiye ederim. Gerekli olan evraklar için şurayı tıklayabilirsiniz.

2 thoughts on “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur

  • 16 Aralık 2017 tarihinde, saat 17:00
    Permalink

    Arkadaşlar staj başlatma sınavına 3 defa girdim 45-50-49 aldım hangi kaynaklardan çalışmalıyım elinde materyal olup da göndermek isteyen olursa iletişime geçelim bol bol soru çözmek istiyorum ya da önermek isteyen varsa kitap da önerebilir şimdiden ilginiz için teşekkürler

  • 18 Aralık 2017 tarihinde, saat 12:15
    Permalink

    dehanın kitaplarından çalışıyorum genel muhasebe diğer dersler iyi ama denetim biraz yetersiz geldi internedden not arıyorum bende bulabilirsem paylaşırım

Bir yanıt yazın