Meslek Mensubu Gözetiminde Staj Yapanlar

1. Staja giriş sınavı sınav sonuç belgesi

2. Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3. Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

4. Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge

5. Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

6. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi

7. Staj onay belgesi

8. Tek kişi staj yazısı(Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)

9. Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

10. Stajyer durum tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır.)

11. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak Oda Kayıt Belgesi (Son 3 ay içinde alınmış aslı)

12. Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi

13. İşe Giriş Bildirgesi veya e-Bildirge fotokopisi

14. Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi (işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)

15. Meslek mensubunun şirkette muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair iş yerinden yazı ve yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi

16. Meslek Mensubunun son aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girdiyse işe giriş bildirgesi fotokopisi)

17. Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi(http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)

18. Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi ( en son düzenlenen)

19. Şirketin vergi levhası fotokopisi

20. Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı (oda tarafından dosyaya konulacak)

 

Bilgi: Şirketlerde staj yapan adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen Ticari Merkez adresinde çalışması zorunludur.

Bir yanıt yazın