Kamu Gözetim Kurumu Uzmanının Kariyer İmkanları

  1. KGK Uzmanları uzmanlık kariyerine sahip olmalarının yanı sıra denetim ve inceleme alanında da tecrübe edinmektedirler.
  2. Uluslararası uygulamalara paralel olarak Türkiye’de yeni yapılanan ve önemi giderek artan bağımsız denetim sektöründe uzmanlığa sahip olan ender kişiler arasında yer almaktadırlar.
  3. Sürekli öğrenmeyi teşvik edici bir ortamda uluslararası alanda geçerli olan muhasebe ve denetim standartlarında uzmanlaşma fırsatına
    sahip olmaktadırlar.
  4. Kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi, deneyim ve becerilerini artırabilmektedirler.
  5. Yurt dışında yüksek lisans programlarında eğitim görme imkanına sahiptirler. Ayrıca mesleki incelemelerde bulunmak, mesleğe ilişkin hizmetlerde kendilerini yetiştirmek, staj, öğrenim veya ihtisas görmek amacıyla yabancı ülkelere gönderilebilmektedirler.
  6. İlgili uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen çalışma toplantılarına, sempozyum, konferans ve eğitimlere katılabilmektedirler.
  7. Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Denetim Standartları ve
  8. Bağımsız Denetim alanlarında uzmanlaşan Kurum uzmanları; kamu sektörünün yanısıra, Bağımsız Denetim Kuruluşlarında, Büyük Ölçekli Şirketlerde ve Meslek Örgütlerinde kariyerlerine devam etme imkanına da sahip olabilmektedirler.
Bağımsız Denetçi Olma Şartları için tıklayın

 

Bir yanıt yazın