Hakkımızda

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi olmak isteyen adaylara yol göstermek ve rehber olmak amacıyla Aralık 2017’de yayın hayatına başlamıştır.  SMMM olabilmek dışarıdan kolay gibi görünse de çok uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Bu süreç dahilinde başınıza gelmiş veya gelebilecek muhtemel sorunların çözümü için basite indirgenmiş ve herkese hitap edecek şekilde makaleler yazmayı hedeflemektedir.

Temel İlkelerimiz

  1. Yasalara ve genel ahlak kurallarına uygun hareket etmek.
  2. Özgün içeriklere yer vermek. Kopya içerik kesinlikle kullanılmayacaktır.
  3. Muhasebe mesleği etiğine uygun davranmak.
  4. Siyasi içeriğe yer vermemek.
  5. Herhangi bir zümreyi aşağılayıcı ve ayrıştırıcı içerik paylaşmamak.
  6. Türk dil bilgisine uymak, küfürlü ve argo içeriğe izin vermemek.
  7. Her kesimin anlayabileceği basit anlatım ile muhasebeyi daha geniş kitlelere tanıtıp sevdirmek.