Uygulamalı Mesleki Eğitimi Nedir

Uygulamalı mesleki eğitim, bağımsız denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazanılması amacıyla Kurumumuzca belirlenen temel esaslar çerçevesinde yürütülen eğitimdir.

Uygulamalı mesleki eğitim süresi esas olarak 3 (üç) yıldır. Ancak, 3568 sayılı Kanun uyarınca meslek mensuplarınca yapılan staj süresinin bir yılı VEYA lisansüstü diplomasının ibraz edilmesi şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finansman, denetim ve vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin bir yılı uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır.

 

Bir yanıt yazın