Bağımsız Denetçilik Stajı

Bağımsız Denetçilik Stajı Nedir? Bağımsız denetçilik stajı, bağımsız denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazanılması amacıyla KGK tarafından

Devam

Bağımsız Denetçi Olma Şartları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek,

Devam