Staja Giriş Sınavında Uygulanacak Kurallar

1. Sınavda 5 seçenekli test soruları bulunmaktadır. Yanlış cevaplar doğru cevaplara bir etkisi yoktur. (yanlış doğruyu götürmüyor)

2. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmaz, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmez. Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmaz.

3. Optik cevap kağıdına kodlanması gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olan adayın sınavı değerlendirilmez.

4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle verilmez. Optik cevap kâğıdında her türlü kodlama siyah kurşun kalemle yapılır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu sütunda ve/veya sütunlarda kodlanır.

5. Soru kitapçığının veya sayfalarının eksik çıkması durumunda sınavız geçersiz sayılabilir.

6. Soruları ve cevapları dışarı çıkarması, Sınav Giriş Belgelerine cevap anahtarını yazıp salon dışına çıkarmaları yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır.

7. Sınav binalarına; siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kimlik ve sınava giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan ya da malzeme ile girilemiyor.

8. Özellikle Cep telefonu veya, hesap makinesi kulaklık, telsiz, çağrı cihazı v.b. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve silah vb. teçhizatlar ile sınav binalarına girişleri yasaktır. Yapılacak aramalarda belirtilen araç veya cihazları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya salonlarda emanet alınmaz.

9. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.

10. Sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb. kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.

12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, bu konuda sorumluluk adaya aittir. Aday, soru kitapçığını ve Optik cevap kâğıdını başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutması gerekmektedir.

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Adayın, sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymasına  bağlıdır.

14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini bina ve salon girişinde ibraz etmek zorundadır. Adayların, Sürücüsü Belgesi ile sınav binasına girmeleri yasaktır.

15. Aday, sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmelidir. Aksi takdirde sınavı geçersiz sayılır ve hakkında hukuki yollara başvurulabilir.

16. Adaylar, yukarıda yer alan açıklamaları okumadan ve sınav görevlileri tarafından “SINAV BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamamalıdır.

One thought on “Staja Giriş Sınavında Uygulanacak Kurallar

Bir yanıt yazın