SMMM Yeterlilik Sınavı İlk Katılacakların Yapması Gereken İşlemler

7-8 Temmuz 2019’da yapılacak sınava katılabilecek adayların staj dosyaları incelenmiş ve eksikleri belirlenmiştir. Buna göre; SMMM Mesleki Yeterlik sınavlarına katılabilmek için, staja başladıktan sonra getirmeniz gereken bütün evraklarınızın aşağıda anlatıldığı şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Önemli Not:  Staj süreniz askerlik, doğum, ara verme vb. sebeplerle süre bakımından uzuyorsa sınava katılmanız mümkün olmayacaktır

ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR

• Staja başlama tarihinden itibaren, çalıştığınız işyerlerine ait SGK aylık bildirge fotokopilerinin tamamlanması gerekmektedir. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir. Başvuru sırasında; Mart- NisanMayıs ayları SGK bildirgeleri bu ayları takip eden dönemlerde getirilmelidir. Örneğin; Mart ayı aylık bildirgesi en geç Nisan ayı sonuna kadar, Nisan ayı bildirgesi Mayıs ayı sonuna kadar getirilmelidir.

• Staj süreniz içinde denetim aldığınız meslek mensubunuzdan staj değerlendirme notu almanız gerekmektedir. Staj süreniz içinde (Birden fazla meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir) (3 aydan az çalışılan işyerlerinde, meslek mensubunun değerlendirme formu aranmaz.)

• Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun çalıştığınız firma ile yapmış olduğu (e-birlik üzerinden düzenlenmiş) sözleşme getirilmelidir. Sözleşmelerin arkalı-önlü çıkartılmış olması ve okunaklı şekilde, hangi dönemi kapsadığı yazılmış olmalıdır. Ayrıca meslek mensubu tarafından ASLI GİBİDİR kaşeli ve imzalı şekilde onaylandıktan sonra getirilmesi gerekmektedir.

• Staj dönemini kapsayan, (2016-2019) şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Örneğin; Eğer, çalıştığınız işyeriniz limited şirket veya Anonim Şirket ise, varsa yapılan değişiklikler (adres değişikliği, unvan değişikliği, ortak değişikliği vb gösterir ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerini de getirmeniz gerekmektedir. Şirketlerde yapılmış olan adres değişikliğinin SSK aylık bildirgelerde yeni adrese göre düzeltilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Eğer adres nakli belediye düzenlemeleri neticesinde olmuşsa, belediyenin düzenlemeye ilişkin yazısı ve şirket faaliyet belgesi gelmelidir. Ayrıca şirkete ait vergi levhasının fotokopisi getirilmelidir.

• Staj yaptığınız şirket, sözleşmesini Ltd/A.Ş olan SMMM, YMMM şirketleriyle yapmışsa, meslek şirketine ait son ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri getirilmelidir. İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen).

 

ŞİRKETLERDE MESLEK MENSUBU GÖZETİMİ ALTINDA STAJ YAPANLAR

• Staja başlama tarihinden itibaren staj dönemlerini kapsayan sizin ve meslek mensubunun SSK aylık bildirge fotokopilerinin tamamlanması gerekmektedir.

• Staj süreniz içinde gözetim aldığınız meslek mensubunuzdan staj değerlendirme notu almanız gerekmektedir. Staj süreniz içinde Birden fazla meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir. (3 aydan az çalışılan işyerlerinde, meslek mensubunun değerlendirme formu aranmaz.)

• Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri,

• Şirkette Bağımlı çalışan Meslek Mensubunuzun imza yetkisi varsa Muhasebe Müdürü/Mali İşler Müdürü olarak çalıştığına dair yetkilerini gösterir ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri getirilmelidir.

• Meslek mensubunun SGK hizmet dökümü getirilmelidir.

BÜROLARDA SMMM-YMM BÜROLARINDA VE ŞİRKETLERİNDE STAJ YAPANLAR

• Staja Başlama tarihinden itibaren, SGK aylık bildirge fotokopilerinin tamamlanması gerekmektedir. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir.

• Staj süreniz içinde, yanında staj yaptığınız meslek mensubundan staj değerlendirme notu almanız gerekmektedir. Ancak birden fazla meslek mensubunun yanında çalıştıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir (3 aydan az çalışılan işyerlerinde, meslek mensubunun değerlendirme formu aranmaz.

• SMMM/YMM şirketlerinde çalışanlardan (A.Ş/Ltd) şirketin son ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri fotokopisi. (2016-2019) yıllarında çıkan gazeteler gelecektir.

• İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen)

BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

• Odamızdan 50-60 TL. karşılığında Sınav Başvuru Dosyası temin edilecektir. Dosyanızı doldurduktan sonra aşağıda belirtilen banka hesaplarına veya TEOS sisteminden kredi kartı ile sınav bedelinizi yatırdıktan sonra sınav dekontunuzu ve hazırlamanız gereken evraklarınızı sınav başvuru tarihleri içinde Odamıza teslim etmeniz gerekmektedir.

• Resmi Kurum adına alınmış adli sicil belgesi (Sabıka kaydı olanların mahkeme karar fotokopisini eklemesi gerekmektedir.) E-devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi kabul edilmektedir.

• Vergi dairesinden, mükellefiyetiniz olup olmadığına dair yazı alınacaktır. Mükellefiyetiniz varsa, başlangıç ve bitiş tarihlerinin ilgili yazıda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. (Vergi dairesi yazısı bizzat vergi dairesinden alınacaktır.)

• Sosyal Sigortalar Kurumundan (SGK) alınmış gün dökümü.
(İnternet çıktısı kabul edilmemektedir).

• BAĞ-KUR’dan kaydınız olmadığına dair yazı gelecektir. Gün Dökümü alınırken SGK tarafından çıkartılmaktadır.
(İnternet çıktısı kabul edilmemektedir).

• Emekli Sandığı’ndan kaydınız olmadığına dair yazı. Gün dökümü alınırken SGK tarafından çıkartılmaktadır.
(İnternet çıktısı kabul edilmemektedir).

• Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi.

• Uzaktan Sürekli Eğitim Sertifikası www.tesmer.org.tr adresinden alınacaktır) Sertifikasını getirmeyenlerin sınav başvurusu yapması mümkün değildir. Başvuru sırasında teslim edilmesi zorunludur.

• 3 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

Sınav Tarihi: 6 – 7 Temmuz 2019
Sınav Bedeli: 1280 TL.‘dir.(her ders için 160 TL toplam 8 ders) internet üzerinden kredi kartı ile yapabilirsiniz.

Bir yanıt yazın