SMMM Yeterlik Sınavı Nedir?

SMMM Yeterlik Sınavı  Lisans ve Lisanüstü mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerlerinin üç yıllık staj sürelerinin sonunda girmeleri gereken sınavdır.

Bağımsız oluşturulmuş sınav komisyonu tarafından hazırlanan ve TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavlarına staj koşullarını yerine getirmiş olan tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri katılmak zorundadırlar.  Sınava katılabilmek için başvuruda bulunacak adayların; sınav başvuruların son günü tarihi itibariyle stajlarını süre yönüyle tamamlanmış olması gereklidir.

Staj bitim tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde sınavlara katılan adayların sınav süreleri, katıldıkları ilk sınavın sonuçlarının ilan tarihinden itibaren başlar. Bu süre içerisinde sınava katılmayan adayların sınav süreleri, bir yıllık sürenin bitim tarihinden sonra açılacak ilk sınav tarihi itibari ile başlar.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına, stajın bitiminden itibaren ilk 3 yıl içerisinde katılmayan adayların sınava katılabilmeleri için TESMER tarafından yürütülecek 3 ay süreli güncelleme eğitimine katılmaları, bu eğitimi başarı ile tamamlamaları ve iki yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları şarttır. Güncelleme eğitiminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde sınava katılmayanların yeniden güncelleme eğitimi alması gerekir.
Güncelleme eğitimine katılım bedeli staj sırasında yürütülen eğitim bedelinin yarısından fazla olmamak üzere, TESMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Ek: SMMM Mesleki Yeterlik sınav hakları biten adayların bekleme süreci içinde Serbest Muhasebecilik Staj Bitirme Değerlendirmesine katılması 26.07.2008 tarihinde çıkan yeni yasa gereği kabul edilmeyecektir. Bu nedenle, SMMM Mesleki Yeterlik sınav hakları biten adayların bekleme süreci sonunda yeniden SMMM sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

 

Yeterlilik Sınav Konuları İçin Tıklayın 

 

Bir yanıt yazın