SMMM Stajyer Aday Meslek Mensubu Kimlik Kartları

Türmob Projesi olan TÜRMOB Kart kapsamında stajyerlere dağıtımı yapılacak Stajyer Mensubu Kimlik Kartı Tesmer tarafından uygulanmaya başladı.

TÜRMOB tarafından yürütülen TÜRMOBKart projesinde gerekli teknik çalışmalar tamamlanmış olup, meslek mensuplarımızın ve aday meslek mensuplarımızın kimlik belgeleri değiştirilecektir. Kimlik belgelerinin herhangi bir yanlışlığa mahal vermeden basılabilmesi için, bu belge üzerinde yer alacak bilgilerin güncel olması büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, kartlar basılmadan evvel meslek mensuplarımızca ve aday meslek mensuplarımızca e-Birlik ve TEOS sistemleri üzerinden bilgi ve fotoğraf güncellemesi yapılması gerekmektedir. 15/01/2018 tarihine kadar bilgilerini güncellemeyen meslek mensuplarının ve aday meslek mensuplarının kimlik belgeleri, Birliğimizde mevcut bilgiler ve fotoğraflar esas alınarak basılacaktır.

Kimlik belgeleri bir sefere mahsus Birlik tarafından ücretsiz değiştirilecektir. Basılan kartta yer alan bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olduğu durumlarda, yeni kart ücret karşılığı basılacaktır. TÜRMOBKart kapsamında yapılacak olan “Aday Meslek Mensupları Kimlik Kartları”nın aşağıdaki hususlar çerçevesinde yapılacaktır;

YMM ve SMMM Oda Başkanlıklarına Gönderilen Yazı  Tıklayınız

Aday Meslek Mensubu Kimlik Kartı Başvuru Yardım Kılavuzu Tıklayınız

Biyometrik Fotoğraf Kullanım Kılavuzu Tıklayınız

Örnek Kart tasarımı

 

Kimlik Kartı verilmesi ve geri çağrılması,
  • Staja Giriş Sınavı’na katılarak başarılı olan ve staja fiilen başlamış olan aday meslek mensupları kart almak üzere başvuru yapabileceklerdir.
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’nı kazanan adaylar Ruhsat tesliminde kartlarını üyesi oldukları Oda’ya teslim edeceklerdir.
  • Stajın iptal edilmesi halinde kart, iptal kararını tesis eden Oda tarafından geri çağrılacaktır.
Ücretlendirme
  • Fiilen staj yapmakta olan aday meslek mensupları bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz başvuru yapabileceklerdir.
  • Eylül.2017 döneminden itibaren staj yapmaya başlayacak olan adaylar TÜRMOB Kart için belirlenmiş ücreti ödeyerek başvuru yapabileceklerdir.
  • Yenileme ücretli olacaktır.
Başvuru Sistemi

Bir yanıt yazın