Meslek Mensubu Yanında Staj Yapanlar

1. Staja giriş sınavı sonuç belgesi

2. Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3. Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge (SGK’dan alınacak)

4. Vergi kaydı olmadığına dair (vergi dairesinden alınacak )

5. Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge (SGK’dan alınacak)

6. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)

7. Staj onay belgesi

8. Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

9. Stajyer tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).

10. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi (son 3 ay içinde alınmış aslı)

11. Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi

12. Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, imza yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. Şirketin son imza sirküleri ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi

13. İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi

14. Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)

15. Vergi levhası fotokopisi

16. Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı (Oda tarafından dosyaya konulacak)

 

Bilgi: Şirketlerde staj yapan adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen Ticari Merkez adresinde çalışması zorunludur.

Bir yanıt yazın