Meslek Mensubu Denetiminde Staj Yapanlar

1. Staja giriş sınavı sonuç belgesi

2. Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3. Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

4. Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge

5. Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge

6. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi

7. Staj onay belgesi

8. Tek kişi staj yazısı (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)

9. Stajyer hakkında bilgi alınacak kişiler formu

10. Stajyer durum tespit tutanağı (oda tarafından doldurulacaktır).

11. Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi (son 3 ay içinde alınmış ve aslı)

12. Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi

13. İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi

14. Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girenler, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)

15. Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi

16. Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)

17. Şirketin vergi levhası fotokopisi

18. Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ile firma arasında yapılan sözleşme  (Sözleşme  örneğinin,  meslek mensubu  tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, mühürlenmiş olmalıdır.)

19.  Staja onay veren meslek mensubu; mesleki şirket(A.Ş/ LTD.) ortağı ise, imza yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. Şirketin imza sirküleri ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi gelmelidir

20. Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı( oda tarafından dosyaya konulacak)

 

Bilgi: Şirketlerde staj yapan adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen Ticari Merkez adresinde çalışması zorunludur.

 

Bir yanıt yazın