e-Stajyer Eğitimi Düzenlenen Yeni Yönerge

 

17/12/2020 tarihli TESMER 8. Olağan Merkez Kurulu Toplantısında yapılan görüşmeler ve uygulamada karşılaşılan hususlar çerçevesinde “Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi”nde değişiklikler ve düzenlemeler yapılmış olup Yönerge, 01/02/2021 tarihinde uygulamaya alınmıştır.

TESMER internet sitesinin “Mevzuat” bölümünde de yayınlanmakta olan Yönergenin 9 numaralı bölümünde “Zorunlu Stajyer Eğitimi (e-Stajyer Eğitimi)” düzenlenmiştir. Yönergenin anılan bölümünde e-Stajyer Eğitiminde dönemlerin tamamlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler yer almaktadır: “Aday meslek mensubu, bölümde yer alan dersleri tamamlar ve 4 aylık sürenin sonunda yapılacak ara değerlendirmeye katılır. Bu değerlendirmede başarılı olan aday meslek mensubu bir sonraki bölüme geçebilir. Başarılı olamayan aday bilgilerini yineleyerek tekrar değerlendirmeye girebilir ve bu süreç aday başarılı olana kadar devam eder. Süresinde tamamlanmayan her bölüm için 3 yılık toplam eğitim süresine 4 ay ilave edilir.”

e-Stajyer Eğitimine devam edebilmek için eğitime katılım bedelinin süresinde ödenmiş olması gereklidir. Katılım bedeli ödemesi TEOS Sistemi üzerinden kredi kartıyla ya da banka aracılığıyla yapılabilir. Banka üzerinden yapılan ödemeler adayın staj kartına işlenmekte, “Para Yönetimi ve Yükleme” ekranında görünmektedir. Hesapta görünen katılım bedeli TEOS “Stajyer Ekranındaki Ücret Ödeme” bölümüne girilerek “Taksit Ödemelerim” sayfasında onaylanır. Bu bedelin süresinde ödenmemesi durumunda yeni eğitim bölümü açılmaz ve eğitim bulunduğu seviyede durdurulur.

Bu düzenlemelere göre, e-Stajyer Eğitiminde bulunduğunuz dönem ve stajda geçirdiğiniz süre itibariyle tamamlamanız gereken dönem ve ödemeniz gereken eğitim katkı payı bilgileri belirtilmiştir. Düzenli olarak her 4 ayda bir dönem tamamlamanız gerekmektedir. Süresinde ödemediğiniz katkı payı için eğitiminiz durdurulacak ve tamamlanmayan her bir eğitim dönemi için staj süresi 4 ay uzayacaktır.

17/12/2020 tarihli yönerge için tıklayın.