Bağımsız Denetçi Sınavı Başarı Şartları

Bağımsız denetçi sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan (60)  alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan(70) olması şarttır.

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır. Sınava müracaat edildiği halde sınava iştirak edilmemesi durumunda önceki not, süresi içinde geçerliliğini korur. Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Sınavlarda başarısız olunması durumunda sınava girme veya başvuru konusunda sınırlandırma yoktur.

Bir yanıt yazın